FYR -LYSANDE SKULPTUR PÅ FÄRJELÄGE… INFÖR LUCI

Vinga

HISTORIA:
Den kanske mest berömda fyren genom historien är fyren i Alexandria, som var byggd på ön Faros i gamla Egypten. Namnet på ön används fortfarande som beteckning för fyr i några språk, till exempel franska phare, italienska faro (vilket också har betydelsen ”helljus” till exempel i en bil), spanska faro, portugisiska farol och grekiska φάρος (faros).
De kompletterande järnåldersrösen på toppen av öar och de elevationer som användes vid seglatser mot svenska kusten före 1580, då Skandinaviens första fyr tändes. Det var Skagens vippfyr. Den här fyren –Räbbe Huvud är en avde viktigaste inseglingsfyrarna i Bohuslän. Den ligger innanför den urgamla leden mot Tjörn från Pater Noster.

IDAG:
Det finns få byggnader som kan tävla med skönheten hos en fyr. Men det är svårt att bestämma sig för om de uråldriga kumlen, de arkitektritade 1800-tyalsfyrarna eller de moderna kasunfyrarna är de vackraste. Utmärkta skulpturer är de allihop. Därför var det kanske inte många som saknade Sälö Knapp på väg mot Marstrand från stan förrän hon bogserades bort i somras Trots att Sälö härbärgerade Sjöfartsverkets standardfyr nummer ett var det många som reagerade.

http://test.fyr.org/

MIN TANKE:
Vi som göteborgare tar det här med fyrar på allvar. De har en särskild plats både i tidningen GP och i våra hjärtan. Om vi upplyser och skapar rätt förutsättningar för att koppla samman historian och om vi därtill skaffar skulpturer för kända fyrar som en konstnärlig symbol och placerar de till varje färjeläge (hållplatser) på älvens sidor och placerar dessa på en lämplig, historisk plats med en informativ text som förklarar vad saken gäller, kan det på så sätt bli en levande symbol.

Så kan man just nu och i framtiden se till att man känner sig ”görgla´ å änna stolt”.

HUR JUST DU KAN BIDRA:
Vem är mina ”Utmärkt Göteborg”s vänner som vill vara med i arbetsgruppen?
Denna arbetsgrupp kommer då under sin fritid arbeta med att förverkliga denna idé.
Detta kommer då vara ett volontär arbete så om du också brinner för Göteborg, kontakta gärna mig!

Yahya CAN
blogg@yahyacan.se

Tack för att du läser!
Kom ihåg, Göteborgsandan är en konst där man utan fördomar samarbetar tillsammans för Göteborg och för Göteborgare.

SJÖMANSTORNET INFÖR LUCI

8222628_orig

HISTORIA:
Minnesmärket förverkligades, i form av det ståtliga Sjömanstornet i Göteborg. Tillsammans med grannen Sjöfartsmuseet invigdes det av kung Gustav V sommaren 1933. Bådadera hade ritats av arkitekten Karl M Bengtsson, men det är Ivar Johnssons staty Kvinna vid havet som tronar på Sjömanstornets topp. Kombinationen av tornet och den fem meter höga statyn anses med sina dryga 40 meter vara Sveriges högsta monumentalskulptur. ”Sjömanshustrun”, som vi brukar kalla henne, syns vida omkring där hon spanar ut över nejden efter sin sjöman som aldrig mer kommer hem. På den tolvkantiga sockeln sitter elva stentavlor med namnen på 690 omkomna sjömän och deras 98 fartyg. På det att vi skall minnas dem. Tornet har renoverats och öppnar åter under 2015. Det ägs av Higab och drivs av Aquatoriet.

IDAG:
Göteborg ska leda internationellt nätverk för stadsljus. Hållbar teknik, konst och ljus. I två år, till november 2016, är Göteborg ordförande i en internationell organisation för städers ljus, Luci. Hållbar teknik samt konst och ljus blir två uppdrag för Göteborg

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/trafik-o-gator/torg-och-allmanna-platser/belysning/!ut/p/b1/04_Sj9Q1NLcwMTU0Mja01I_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffy9zAyACiKBCgxwAEcDQvr9PPJzU_Vzo3IsADp5jDc!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

http://www.luciassociation.org

MIN TANKE:
En stad utan sköna konstverk är inte mycket att ha. Ljus kan lyfta fram konst och ljus kan användas för att göra konst. Ett ljuskonstverk som påminner om en reflekterande vattenyta, med hjälp av Led-ljus. Sjömanstornet kan passa perfekt som plats med rätt ljus ”teknik” för att lyfta fram konst och berika konst med ljus också.

Teglets gula, skulpturens gröna och himlens varierande färger ska lysa upp över hela tornet!

Så kan man just nu och i framtiden se till att man känner sig ”görgla´ å änna stolt”.

Yahya CAN
blogg@yahyacan.se

Tack för att du läser!
Kom ihåg, Göteborgsandan är en konst där man utan fördomar samarbetar tillsammans för Göteborg och för Göteborgare.

Tack Bo-Göran Carlander

rosor

 

Kära,
Utmärkt Göteborg’s Vän, granne till Sjömanshustrun
Bo-Göran CarlanderJag tackar så mycket för allt
ditt förtroende, stöd och värdefulla tips.
Vi får se hur jag kan lyckas använda
dina tips på ett bra sätt.

Bara fortsätt med tips och stöd för Vår Stad!

Yahya CAN.

Papyrus(växt) skorstenen

Papyrus_pappersbruk_-_byggnad_103_och_skorsten_-_02 1142_1

HISTORIA:

Mölndals historia som industribygd sträcker sig tillbaka till medeltiden då Mölndalsfallen  nyttjades till att driva sädeskvarnar. Under 1600- och 1700-talen utökades den förindustriella tillverkningen längs forsen då både kvarnar och manufakturer använde vattnets kraft.

Tidig papperstillverkning i Mölndal började 1653 då bokbindaren Thomas Khun grundade det första pappersbruket vid Mölndals Kråka. Tillgången till vattenkraft från fallen, samt närheten till marknaden i Göteborg gjorde Mölndal till en lämplig plats för papperstillverkning. Finansmannen Marcus Wallenberg köpa upp fabriksfastigheterna och 1895 bildades aktiebolaget Papyrus.

1949 kom byggnaden att byggas om- och till med bland annat en ny ångpanna och 65 meter hög skorsten. I övrigt har byggnaden inte genomgått några större förändringar sedan uppförandet.

IDAG:

Mölndals kulturhistoriskt värdefulla områden i stadens kulturmiljövårdsprogram. Där beskrivs områdets långa historia med papperstillverkning och den sammansatta miljön med byggnader från olika epoker. Tillgången till vatten genom Mölndalsån som förutsättningen för industrin, fabriksbyggnaderna och bostäderna samt den avgränsande muren mot Kvarnbygatan listas som de viktigaste komponenterna i kulturmiljön Papyrus. Dessa spår och anläggningar utgör en viktig del av områdets kulturvärde. Även spåren av äldre byggnader, i form av grundmurar, fundament, m.m. är viktiga då de vittnar om områdets historiska utveckling.

För mer information du kan läsa,

PAPYRUSOMRÅDET,  Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering

https://www.molndal.se/download/18.573564ee14b7b254f6511b10/1424931473320/Kulturmilj%C3%B6utredning,+Lindholm+restaurering.pdf

MIN TANKE:
Om vi upplyser och skapar rätta förutsättningar för att koppla samman som pappersindustri en viktig del av historien. Papperindustri är en svensk paradgren, som var en industri långt före industrialiseringen. Grunderna var skogen som råvara och vårt kunnande. Mycket har hänt sedan textillump förvandlades till papper för hand.

Min tanke att bevara den uppstickande 65 meter höga skorstenen som sedan 1940-talet stått på området. Viktigt att bevaras av flera anledningar. Den är en del av Mölndals identitet och en del av historien, men samtidigt har den en praktisk betydelse. Man har det som landmärke.

Och man kan förvandla skorstenens utseende konstnärligt, till en papyrus (växt) skulle den då förklara saken och platsens historiska innebörd och därmed på så sätt bli en levande symbol.

Så kan man just nu och i framtiden se till att man känner sig ”görgla´ å änna stolt”.

Yahya CAN

blogg@yahyacan.se

 

Tack Carina Johansson

rosor

 

Kära,
Utmärkt Göteborg’s Vän, Carina Johansson.
Jag tackar så mycket för allt ditt förtroende, stöd och dina
minst sagt unika och värdefulla ”Göteborg var först” tips.
Vi får se hur jag kan lyckas använda dina tips på ett bra sätt.
Bara fortsätt med tips och stöd för Vår Stad!

Yahya CAN.

”GO:BILDNING”

dickson
Dicksonska Folkbiblioteket vid sekelskiftet, Södra Allégatan 4

HISTORIA:
Byggnaden uppfördes med medel från en donation av James Robertson Dickson (10/3 1810 – 4/7 1873). Huset ritades av arkitekten Hans Hedlund. Huset är unikt i den göteborgska gatubilden.

Släkten Dickson har haft betydande inflytande på Göteborgs utveckling, inte minst då det gäller bostadsbyggande.

James Robertson Dickson satsade på folkbildning. Han testamenterade pengar till en storslagen biblioteksbyggnad på Södra Allégatan 4. Biblioteket flyttade till sina lokaler 1897 och några år senare fick det namnet ”Dicksonska Folkbiblioteket”.

Under 70 år bedrevs här sedan biblioteksverksamhet tills verksamheten flyttade till Stadsbiblioteket på Götaplatsen 1967.

http://www.allegarden-goteborg.se/historia.html

IDAG:
Allégården – Göteborg

Från 1967 – 1972 kallades byggnaden för Hagahuset och var nordens första allaktivitets hus för ungdomar, en epok som avslutades med ockupationer och polisinsatser. Sedan 1973 är huset känt som Allégården och är dagtid ett aktivitetshus för alla pensionärer i Göteborg och på kvällar ett förenings- och aktivitetshus för alla.

MIN TANKE:
Om vi upplyser och skapar rätta förutsättningar för att koppla samman historian och startar en stiftelse som ’’go:bildning ”.

(Bildning är den utveckling av personligheten och odling av själsliga förmågor och förhållningssätt som anses följa av högre studier och förkovran i viss litteratur. En bildad person är inte enbart allmänbildad eller utbildad, utan även kultiverad (ungefär själsodladmänniskodanad) och civiliserad).

En ideell organisation med syftet att lära ut kunskap gratis med hjälp av Youtube-klipp. Youtube-kanalen ska bestå av alla möjliga ämnesområden och med alla möjliga språk för att nå ut till alla hörn i världen.
Om vi använder ”Dicksonska” huset för stiftelsens huvudbyggnad blir det då en lämplig historisk plats…  ”Göteborg var först”.
Med en informativ text ”1897 invigdes Dicksonska biblioteket som Skandinaviens första folkbibliotek” och som förklarar vad saken gäller, kan det på så vis bli en levande världsunik symbol för bildning.
Göteborg kommer då att stå på framkanten, när det gäller att nå ut för att bilda, kunna, skapa och utvecklas med…

På så vis kan man just nu och i framtiden se till att man känner sig ”görgla´ å änna stolt”.

HUR JUST DU KAN BIDRA:
Vem är mina Utmärkt Göteborg ’s vänner som vill vara med i arbetsgruppen?
Denna arbetsgrupp kommer då under sin fritid arbeta med att förverkliga denna idé.
Detta kommer då vara ett volontär arbete så om du också brinner för Göteborg, kontakta gärna mig!

Yahya CAN
blogg@yahyacan.se

Tack för att du läser!
Kom ihåg;
Göteborgsandan är en konst där man utan fördomar, samarbetar tillsammans för Göteborg och för Göteborgare.

ÅTERBYGG VATTENKVARNEN

vattenkvarnHISTORIA:
När Göteborg grundades 1621 donerades 17 av kronans kvarnar vid Mölndalsfallen till staden för att göteborgarna skulle kunna mala sin säd och staden skulle kunna utveckla näringsliv och handel. Senare blev det inte bara mjölkvarnar vid fallen utan även mässingsbruk, klädesstamp och pappersindustri, vid 1830 var det dags för textilindustri. I början på 1700-talet låg det 41 anläggningar vid fallen, 13 av dem hörde till Göteborg.

Fattighuskanalen och de första slussarna till Vallgraven byggdes 50 år efter att Göteborg grundades. Vallgraven fortsatte direkt till Lilla Bommen och fram till år 1872 fanns det en vattenkvarn vid slussen. Sedan flyttade man Fattighuskanalen med slussen söderut och kanalen till Lilla Bommen förvandlades till Drottningtorget, Nordstan och Göta älvbron.

IDAG:
Just nu har vi bara märkligt nog en väderkvarn att beskåda i Göteborg. Det är en rest från Göteborgsutställningen 1923, Väderkvarnen snurrar stillsamt utan segel men är vackert belyst om kvällarna i Liseberg och Kvarnbron vid Hotellplatsen påminner om vad som funnits, vilket är två stycken Kvarnberg, en inom vallgraven och den andra på Hisingssidan i Färjenäsparken.

MIN TANKE:
Om vi upplyser och skapar rätt förutsättningar för att koppla samman historian och återbygger en vattenkvarn med fin arkitektur som ligger snett mittemot slussen, mellan bron och Alfons Åbergs Kulturhus hörnet (den gamla Fröhandeln i Trädgårdsföreningen). Enligt mig är det den lämpligaste platsen. På så sätt kompletterar vi och samtidigt skapar vi ännu mer sagovärde till platsen. Tänk er en vattenkvarn mitt i stan som man besöka, smaka goda bakverk som bakats av det som mals där. Vilken attraktion det kan bli! Vilket studie ställe det kan bli för att förstå moderna industriernas grunder.

”Göteborg hade en gång”, med en informativ text som förklarar vad saken gäller, kan det på så sätt bli en levande symbol.

Så kan man just nu och i framtiden se till att man känner sig ”görgla´ å änna stolt”.

HUR JUST DU KAN BIDRA:
Vem är mina ”Utmärkt Göteborg”s vänner som vill vara med i arbetsgruppen?
Denna arbetsgrupp kommer då under sin fritid arbeta med att förverkliga denna idé.
Detta kommer då vara ett volontär arbete så om du också brinner för Göteborg, kontakta gärna mig!

Yahya CAN
blogg@yahyacan.se

Tack för att du läser!
Kom ihåg;

Göteborgsandan är en konst där man utan fördomar samarbetar tillsammans för Göteborg och för Göteborgare.

 

Gör om Sveriges första hotellbyggnad till ”Hotellmuseum”!

Göta_Källare_1
HISTORIA:
Helt klart sågs i alla fall hotellet Göta Källare i Göteborg som något helt nytt, som därtill var Skandinaviens första fristående hotellbyggnad, när det invigdes 1812.
Det nya hotellet hade femtiosex övernattningsrum, restaurang och biljardbord.
Utanför huvudentrén anlades även Sveriges första trottoarservering.

IDAG:
Huset är idag intakt och gör sin tjänst som affärs-och kontorslokal. År 1918 upphörde Göta Källare vara hotell, men än idag står byggnaden kvar med sitt namn och skylt med stora bokstäver, på fasaden. Den är ett minnesmärke över en kulturepok då Sverige och vår stad tog ett stort steg framåt mot moderna tider.

Mer info här: http://www.higab.se/page.asp?link=27-202-729&bok_sok=G%F6ta%20K%E4llare&re_nkl=106

MIN TANKE:
Om huset ”Göta Källare” förvandlas till ett ”Hotellmuseum” där man har en offentligt samlingsplats. Där man har systematiskt ordnade föremål av kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk natur som ställs ut – i studiesyfte. Detta för utbildning och allmänbildning kring människan och hennes omvärld. Detta leder även till att man marknadsför och medverkar i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes-, och evenemangsstad.
Så kan man just nu och i framtiden se till att man känner sig ”görgla´ å änna stolt”.

+INFO:
Du kan även hitta andra intressanta hoteller med unika baktankar på länkarna nedan.
Ishotellet i Jukkasjärvi, ibland skrivet ICEHOTEL, var världens första ishotell.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ishotellet_i_Jukkasj%C3%A4rvi

Hotell Utter Inn är ett undervattenshotell som ligger i Mälaren.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hotell_Utter_Inn

Hotell Hackspett är ett trädhus och enmanshotell.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hotell_Hackspett

HUR JUST DU KAN BIDRA:
Vem är mina ”Utmärkt Göteborg”s vänner som vill vara med i arbetsgruppen?
Denna arbetsgrupp kommer då under sin fritid arbeta med att förverkliga denna idé.
Detta kommer då vara ett volontär arbete så om du också brinner för Göteborg, kontakta gärna mig!

Yahya CAN
blogg@yahyacan.se

Tack för att du läser!