Om bloggen

Varför denna  blogg,
UTMÄRK(T) GÖTEBORG ?
Jo, för att Göteborg är och har varit en innovativ stad. Vår stad har varit först med flera viktiga saker. Några exempel: Först med centralstation för tåg, först med  gatubelysning, först med hotell, först med civil flygplats och först med trafikljus.
Om inte först i världen så först i Europa, i Norden eller i Sverige. Många fler först-med-exempel finns och det borde uppmärksammas mer.
Man kan sätta upp symboliska pelare, statyer eller skulpturer och låta dem märka ut de platser i staden, där Göteborg var först. Konstnärliga symboler ska ha en informativ text som förklarar vad saken gäller. En på varje ”Göteborg var först”-plats.Det är viktigt att kunna känna sig stolt, över den stad man lever/bor/verkar i.
trivs man bättre och staden som sådan, får en bra utgångspunkt i att attrahera ”sina” invånare. Faktum är att Göteborg och göteborgarna har varit pionjärer inom många olika områden. Det finns antagligen flera orsaker till att det har kunnat bli så. Som att Göteborg har varit och är än idag, en liberal stad (i meningen öppen för åsikter och idéer), religionsneutral och mångkulturell. De som kan sina lokala historia, vet att det här stämmer.
Göteborg har kunnat många saker och kan fortfarande. Men viktigast av allt är att kunna även i framtiden. Göteborgarna behöver något att knyta an till, som gör att det skapas en stark tro på att de faktiskt kan bli först i Sverige, först i Norden, först i Europa eller rentav först i Världen. Historien visar att Göteborg har stått på
historiens framkant. Det är viktigt att komma ihåg detta. Detta också för att stärka företagsandan och viljan att utveckla nya företagsidéer och innovationer.
Åskådliggör de platser i staden där Göteborg varit först med något, genom att med konstnärliga symboler passande platsens historia, märka ut dessa historiskt viktiga platser.


IDÉEN

”Utmärk(t) Göteborg” är en av de 31 idéer som jag har lämnat in till projektet Göteborgs 400-års jubileum 2021. www.goteborg2021.com

idebok

MÅL
Jag har för avsikt att göra den här bloggen, till en av Göteborgs viktigaste opinionsbildande blogg! Då lär jag få ligga i, så häng med. Ge gärna stöd på denna resa. Då kan vi göra allt tillsammans på vägen dit!
Här kan du läsa om mina förslag, tankar och idéer som inspirerar.
Välkommen hit varje gång när du vill läsa eller dela med dig om utmärkande saker, då kan vi tillsammans göra det utmärkt!

SJÄLVKLART, DU KAN VARA MED!‏
Hur? För varje utmärkande sak, vill jag starta en arbetsgrupp som ska bestå utav:
projektledare, kommunikatör, informatör, konstnär, etc.
På så vis ska dem jobba för att förverkliga utmärkt-projekten.
Vi skulle därmed uppskatta om ni skickar intresseanmälan i förväg, till den roll i arbetsgruppen som passar er bäst. Detta för att underlätta planeringen.

Mejla till: blogg@yahyacan.se