”Heden naturligt centrum för fotbollens huvudstad”

Kära Utmärk(T) Göteborgs Vänner,
Äntligen, en idé/förslag som absolut fyller ”Utmärk(T) Göteborg”
kriterier har skrivits som debatt artikel om Heden av Nils Wiberg…
Vi tackar den ”goa gubben” Nils Wiberg för sin idé/förslag och
Gunnar Anjou för arkitektskissen…
”Utmärk(T) Göteborg”
2065451930
Arkitektskiss: Gunnar Anjou, Pyramiden Arkitekter.
Visionärt. Nu har Göteborg möjligheten att skapa sitt eget landmärke.
En chans för staden att befästa sin plats som  Sveriges fotbollshuvudstad.