FRISTAD

Kära Utmärk(T) Göteborgs Vänner, en idé/förslag som absolut fyller ”Utmärk(T) Göteborg” kriterier har skrivits av Christian Keiller. om ”World Peace House”

HISTORIA:

Göteborg var först i Sverige med att erbjuda en fristad. 1996 skrev staden avtal med Salman Rushdie, ordförande i The International Parliament of Writers, som då höll i fristadsprojektet..

IDAG:

Ja, absolut ”Storan” är bäst historisk anpassade möjlighet…

Så kan man just nu och i framtiden se till att man känner sig ”görgla´ å änna stolt.

Yahya CAN.

blogg@yahyacan.se
Kom ihåg, Göteborgsandan är en konst där man utan fördomar samarbetar tillsammans för Göteborg och för Göteborgare.