”Ett mentalt stadsbyggnadsprojekt! -Göteborgsdag”

Kära Utmärk(T) Göteborgs Vänner,
En idé/förslag som absolut fyller ”Utmärk(T) Göteborg” kriterier har
skrivits av Peter Hjörne i flera olika tillfällen i sin krönikor på GP.
Vi tackar den lysande ”fyren”, ”goa gubben” för sin vision om

”Ett mentalt stadsbyggnadsprojekt! -Göteborgsdag”
HISTORIA:
Visste ni? Svenska Mässan är landets första mässa. När man läser deras historia
tycker man att det är synd och tråkigt att det dröjde så länge att fatta upp en vision av makthavarna och beslutsfattarna.
IDAG:
I dagsläget är Göteborg en mötesstad i hjärtat av Skandinavien och Svenska Mässan ”Europas största helintegrerade mötesplats med cityläge”.
”Utmärk(T) Göteborg” önskar att det denna gång inte tar så lång tid för att förstå och fatta upp en vision av makthavarna och beslutsfattarna.
Landets första mässa idén föds i Göteborg därför förtjänar ”Vårt Göteborg” att få sin egen mässdag.

Här är texten ur klippt Peter Hjörne’s krönika på GP ;

”Ett mentalt stadsbyggnadsprojekt! -Göteborgsdag”

Ett tillfälle för utställningar om stadsbyggnad och Göteborgsprojekt, en möjlighet för Göteborgsföretag och -institutioner att visa upp sig och en estrad för debatter och diskussioner om Göteborgs alla facetter. Ett sätt att visa öppenhet och lyhördhet och att involvera! 
En majoritet av göteborgarna stå bakom utvecklingen, förstå och gilla den. Det innebär inte att alla skall tycka lika, att vi inte skall diskutera och debattera. Inte heller att beslut måste rivas upp. Men det innebär att stadens ledare måste göra ett ”omtag” och försöka bygga nytt förtroende och ny framtidstro.  Till det viktiga mentala stadsbyggnadsprojektet kan vi alla bidra!

 Så kan man just nu och i framtiden se till att man känner sig ”görgla´ å änna stolt.

Yahya CAN.

blogg@yahyacan.se
Kom ihåg, Göteborgsandan är en konst där man utan fördomar samarbetar tillsammans för Göteborg och för Göteborgare.