Papyrus(växt) skorstenen

Papyrus_pappersbruk_-_byggnad_103_och_skorsten_-_02 1142_1

HISTORIA:

Mölndals historia som industribygd sträcker sig tillbaka till medeltiden då Mölndalsfallen  nyttjades till att driva sädeskvarnar. Under 1600- och 1700-talen utökades den förindustriella tillverkningen längs forsen då både kvarnar och manufakturer använde vattnets kraft.

Tidig papperstillverkning i Mölndal började 1653 då bokbindaren Thomas Khun grundade det första pappersbruket vid Mölndals Kråka. Tillgången till vattenkraft från fallen, samt närheten till marknaden i Göteborg gjorde Mölndal till en lämplig plats för papperstillverkning. Finansmannen Marcus Wallenberg köpa upp fabriksfastigheterna och 1895 bildades aktiebolaget Papyrus.

1949 kom byggnaden att byggas om- och till med bland annat en ny ångpanna och 65 meter hög skorsten. I övrigt har byggnaden inte genomgått några större förändringar sedan uppförandet.

IDAG:

Mölndals kulturhistoriskt värdefulla områden i stadens kulturmiljövårdsprogram. Där beskrivs områdets långa historia med papperstillverkning och den sammansatta miljön med byggnader från olika epoker. Tillgången till vatten genom Mölndalsån som förutsättningen för industrin, fabriksbyggnaderna och bostäderna samt den avgränsande muren mot Kvarnbygatan listas som de viktigaste komponenterna i kulturmiljön Papyrus. Dessa spår och anläggningar utgör en viktig del av områdets kulturvärde. Även spåren av äldre byggnader, i form av grundmurar, fundament, m.m. är viktiga då de vittnar om områdets historiska utveckling.

För mer information du kan läsa,

PAPYRUSOMRÅDET,  Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering

https://www.molndal.se/download/18.573564ee14b7b254f6511b10/1424931473320/Kulturmilj%C3%B6utredning,+Lindholm+restaurering.pdf

MIN TANKE:
Om vi upplyser och skapar rätta förutsättningar för att koppla samman som pappersindustri en viktig del av historien. Papperindustri är en svensk paradgren, som var en industri långt före industrialiseringen. Grunderna var skogen som råvara och vårt kunnande. Mycket har hänt sedan textillump förvandlades till papper för hand.

Min tanke att bevara den uppstickande 65 meter höga skorstenen som sedan 1940-talet stått på området. Viktigt att bevaras av flera anledningar. Den är en del av Mölndals identitet och en del av historien, men samtidigt har den en praktisk betydelse. Man har det som landmärke.

Och man kan förvandla skorstenens utseende konstnärligt, till en papyrus (växt) skulle den då förklara saken och platsens historiska innebörd och därmed på så sätt bli en levande symbol.

Så kan man just nu och i framtiden se till att man känner sig ”görgla´ å änna stolt”.

Yahya CAN

blogg@yahyacan.se

 

Tack Carina Johansson

rosor

 

Kära,
Utmärkt Göteborg’s Vän, Carina Johansson.
Jag tackar så mycket för allt ditt förtroende, stöd och dina
minst sagt unika och värdefulla ”Göteborg var först” tips.
Vi får se hur jag kan lyckas använda dina tips på ett bra sätt.
Bara fortsätt med tips och stöd för Vår Stad!

Yahya CAN.