”GO:BILDNING”

dickson
Dicksonska Folkbiblioteket vid sekelskiftet, Södra Allégatan 4

HISTORIA:
Byggnaden uppfördes med medel från en donation av James Robertson Dickson (10/3 1810 – 4/7 1873). Huset ritades av arkitekten Hans Hedlund. Huset är unikt i den göteborgska gatubilden.

Släkten Dickson har haft betydande inflytande på Göteborgs utveckling, inte minst då det gäller bostadsbyggande.

James Robertson Dickson satsade på folkbildning. Han testamenterade pengar till en storslagen biblioteksbyggnad på Södra Allégatan 4. Biblioteket flyttade till sina lokaler 1897 och några år senare fick det namnet ”Dicksonska Folkbiblioteket”.

Under 70 år bedrevs här sedan biblioteksverksamhet tills verksamheten flyttade till Stadsbiblioteket på Götaplatsen 1967.

http://www.allegarden-goteborg.se/historia.html

IDAG:
Allégården – Göteborg

Från 1967 – 1972 kallades byggnaden för Hagahuset och var nordens första allaktivitets hus för ungdomar, en epok som avslutades med ockupationer och polisinsatser. Sedan 1973 är huset känt som Allégården och är dagtid ett aktivitetshus för alla pensionärer i Göteborg och på kvällar ett förenings- och aktivitetshus för alla.

MIN TANKE:
Om vi upplyser och skapar rätta förutsättningar för att koppla samman historian och startar en stiftelse som ’’go:bildning ”.

(Bildning är den utveckling av personligheten och odling av själsliga förmågor och förhållningssätt som anses följa av högre studier och förkovran i viss litteratur. En bildad person är inte enbart allmänbildad eller utbildad, utan även kultiverad (ungefär själsodladmänniskodanad) och civiliserad).

En ideell organisation med syftet att lära ut kunskap gratis med hjälp av Youtube-klipp. Youtube-kanalen ska bestå av alla möjliga ämnesområden och med alla möjliga språk för att nå ut till alla hörn i världen.
Om vi använder ”Dicksonska” huset för stiftelsens huvudbyggnad blir det då en lämplig historisk plats…  ”Göteborg var först”.
Med en informativ text ”1897 invigdes Dicksonska biblioteket som Skandinaviens första folkbibliotek” och som förklarar vad saken gäller, kan det på så vis bli en levande världsunik symbol för bildning.
Göteborg kommer då att stå på framkanten, när det gäller att nå ut för att bilda, kunna, skapa och utvecklas med…

På så vis kan man just nu och i framtiden se till att man känner sig ”görgla´ å änna stolt”.

HUR JUST DU KAN BIDRA:
Vem är mina Utmärkt Göteborg ’s vänner som vill vara med i arbetsgruppen?
Denna arbetsgrupp kommer då under sin fritid arbeta med att förverkliga denna idé.
Detta kommer då vara ett volontär arbete så om du också brinner för Göteborg, kontakta gärna mig!

Yahya CAN
blogg@yahyacan.se

Tack för att du läser!
Kom ihåg;
Göteborgsandan är en konst där man utan fördomar, samarbetar tillsammans för Göteborg och för Göteborgare.